Dziś jest 23 lutego 2020 r., imieniny Damiana, Romana

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czerwińsk nad Wisłą

– etap I dostawa wraz z montażem prasy do odwadniania trudnychosadów ściekowych
- etap II Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wychódźcu wraz z siecią wodociągową

Cel operacji to poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wychódźcu oraz systemu odwodnienia osadu ściekowego poprzez wyposażenie oczyszczalni ścieków w Sielcu w prasę do odwodnienia trudnych osadów ściekowych.
Operacja dofinansowana w ramach działania 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Typ „Gospodarka wodnościekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Całkowity koszt I etapu to ponad 149 691 zł., z czego dofinansowanie z PROW 2014-2020 wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Całkowity koszt II etapu to prawie 3 000 000 zł., z czego dofinansowanie z PROW 2014-2020 wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Dane teleadresowe gminy

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl