Kamery

Kamera Główna

Wjazd od strony Karnkowa

Wjazd od strony Goławina

Aktualne ceny oraz informacje

Dzisiejsze ceny wywoławcze truskawek wynoszą od 15 do 25 zł za łubiankę. ...
View on Facebook
Dzisiejsze ceny wywoławcze truskawek wynoszą od 18 do 28 zł za łubiankę. ...
View on Facebook
🍓 Na zakończenie dnia przypominamy o najważniejszych zasadach obowiązujących na Targowisku:✅ Prosimy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drodze powiatowej prowadzącej do wjazdu na Targowisko,✅ Prosimy kupujących o nie zatrzymywanie wjeżdżających samochodów i zachowanie strefy bezpieczeństwa przy bramach numer 1 i numer 2, które przeznaczone są do wjazdu dla producentów rolnych,✅ Przypominamy, że samochody wyjeżdżające z targowisko winny kierować się do bramy numer 5 czyli bramy znajdującej się przy zbiorniku ppoż – tzw. basenie,✅ Brama numer 4 jest bramą wjazdową tylko i wyłącznie dla samochodów ciężarowych,✅ Pamiętajmy o utrzymywaniu czystości, dbajmy o swoje stanowiska na placu, nie zostawiajmy po sobie śmieci,✅ Na terenie Targowiska obowiązuje całkowity zakaz wyrzucania odpadów organicznych do koszy i kontenerów na śmieci,✅ Na terenie Targowiska obowiązuje całkowity zakaz przywożenia i wyrzucania domowych odpadów komunalnych,✅ Naruszenie zasad odnośnie wyrzucania śmieci będzie miało konsekwencje w postaci zakazu wstępu na targowisko,✅ Część utwardzona pod skup przemysłowy i detaliczny jest terenem wynajętym i opłaconym przez firmy posiadające umowę z Zarządcą Targowiska. Prosimy osoby kupujące oraz sprzedające o nie blokowanie tego terenu,✅ Przypominamy, że Targowisko Gminne w Nowym Przybojewie jest całodobowo monitorowane,✅ Wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące działalności Targowiska Gminnego w Nowym Przybojewie prosimy kierować do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, koordynatorów oraz ochrony.🍓🍓🍓 ...
View on Facebook

Komentarze są wyłączone.