Opłaty

Dzienna stawka opłaty targowej na Targowisku Gminnym w Nowym Przybojewie wynosi przy sprzedaży :
1) z ręki, kosza – 5,00 zł
2) ze straganu, stołu, z ziemi, z wózka, roweru – 20,00 zł;
3) z samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 t, ciągnika rolniczego z jedną przyczepą, samochodu osobowego, samochodu osobowego z przyczepą artykułów rolnych, owoców i warzyw, art. Przemysłowych i innych z jednego wydzielonego stanowiska na targowisku – 20,00 zł;
4) z samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t artykułów rolnych, owoców i warzyw, art. przemysłowych i innych z jednego wydzielonego stanowiska na targowisku – 100,00 zł;

Opłata wjazdowa w wysokości 10 zł, pobierana od każdego wjeżdżającego pojazdu – bez względu na cel przyjazdu (np. kupno truskawek, kupno łubianek, rozeznanie ceny na rynku, kupno warzyw etc.)

Podstawa prawna:
Uchwały nr 74/X/2019 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej
Uchwała nr 106/XV/2020 Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Uchwały nr 107/XV/2020 Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą z dnia 19 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Komentarze są wyłączone.