Dziś jest 26 lutego 2020 r., imieniny Aleksandra, Mirosława

Aktualności

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Data umieszczenia:

Mieszkańcy Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą, uprzejmie informuję, że w dniu 29 stycznia 2020 r. (tj. środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą kadencji 2018 – 2023.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Nr 92/XII/2019 na rok 2020;
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej;
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą;
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście
i Gminie Czerwińsk nad Wisłą na rok szkolny 2019/2020;
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą;
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą;
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania petycji;
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Nr 92/XII/2019 na rok 2020;
15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej;
16. Podjęcie uchwały w sprawie Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok;
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą;
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Czerwińsk nad Wisłą na rok szkolny 2019/2020;
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą;
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk
nad Wisłą;
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;
22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji;
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
/-/Dariusz Stanisław Szurmak

Dane teleadresowe gminy

Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl