Kontakt

Administratorem Targowiska Gminnego w Nowym Przybojewie jest

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z siedzibą w Sielcu

Sielec 18A

09-150 Czerwińsk nad Wisłą

tel: 24 231-50-15

e-mail: zgkim@czerwinsk.pl

Dane do faktury VAT

Nabywca
Gmina Czerwińsk nad Wisłą
Ul. Władysława Jagiełły 16
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
567 18 51 791

Odbiorca
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sielec 18a
09-150 Czerwińsk nad Wisłą